Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prioritering av material

 • avhandlingar (digitaliseras av respektive lärosäte)
 • tidskrifter utan upphovsrättsskydd (ca 1850-1900)
 • material från 1500-talet


Styrgruppen för samarbetet mellan de fem stora universitetsbiblioteken och KB inom ramen för Det digitaliserade svenska trycket fattat ett inriktningsbeslut att medlemmarna ska prioritera digitalisering av svenska 1800-talstidskrifter (ca 1850-1900). Detta bygger på flera perspektiv:

 • Bevarande. Under mitten av 1800-talet börjar mycket av trycket ske på trämassepapper, som ofta var surt och därför håller på att brytas ner. Papperet är ofta skört och vissa populära tidskrifter riskerar att förstöras vid fysisk hantering. För att undvika detta skulle digitalt tillgängliggörande vara att föredra.
 • Forskning. Eftersom materialet spänner över flera ämnesområden kan det komma till nytta för flera forskargrupper. Texten från tidsperioden kan också bli maskinläsbar och möjlig att använda med digitala forskningsmetoder. Detta blir svårare med äldre tryckstilar.
 • Allmänintresse. Materialet är lättare för allmänheten tillgodogöra sig än tidigare århundradens utgivning. Texten är lättare att läsa och språket är inte lika ålderdomligt.
 • Samverkan. Materialet finns på de bibliotek som samverkar i DST och det skulle ge oss motivation till att samverka kring flera delar av digitaliseringsprocessen och att gemensamt tillgängliggöra materialet på bästa sätt. Samtidigt är mängden tidskrifter så stor att vi inte behöver ägna onödigt mycket tid åt att stämma av vem som gör vad.
 • Pragmatiskt/effektiv hantering. Tidskrifterna står ofta samlade i magasinen, så att man inte behöver ägna mycket tid åt letning av enskilda publikationer.

Det är en ambition att urvalet ska kännas angeläget för de deltagande biblioteken. Genom en tydlig men grov fördelning är förhoppningen att minska behovet av administration för att undvika dubblettarbete. Arbetsgruppen för bibliotekssamarbete har undersökt respektive biblioteks önskemål om fördelning av materialet, t.ex. om man vill börja med ett särskilt ämne, redan katalogiserat material, material som tidigare efterfrågats i andra sammanhang, material som kan slaktas för en effektivare bildfångst eller material med en viss placering så att man lätt plockar fram materialet.

Det finns i dagsläget ingen extern/kompletterande finansiering för denna prioritering utan det ska ske inom befintlig verksamhet.

Tidskrifter från perioden ca 1850-1900 - digitalisering pågår!

Enligt styrgruppens beslut har de medverkande DST-biblioteken valt ut minst 5 tidskrifter att digitalisera under år 2021-2022.
Listan här nedan uppdateras löpande.


StatusTitelUtgivningsårBibliotekLänk till fulltextLibris - trycktLibris - elektronisk

KLAR

Folkvännen 1875-1877GUBGUPEAm2mxmnshknsgkcnfhttp://libris.kb.se/bib/3j3d9c7s1vv6bs4k?vw=full

KLAR

Folkvännen : En illustrerad Månadsskrift för Bildning och Nöje

1851GUBGUPEAjzrfstwfg8pgj45khttps://libris.kb.se/bib/5lh9qq0p367s2wsx

KLAR

Fortuna : tidskrift för skönlitteratur1881GUBGUPEA2hccv96p02bn6pvwhttps://libris.kb.se/bib/n31lgxc9lspv5zpz

KLAR

Illustreradt magasin : för spridande af nyttiga kunskaper1849-1854GUBGUPEA3151408http://libris.kb.se/bib/5mdp4g1r3gbpckg2?vw=full

KLAR

Illustrerad påsk-tidning

1892GUBGUPEAq6zg7x2cnnr1bv2bhttp://libris.kb.se/bib/1h9h9bgkzd69xz0j?vw=full

KLAR

Illustreradt söndags-magasin : tidskrift af historiskt, biografiskt, belletristiskt och naturhistoriskt innehåll1847-1859GUBGUPEA2452638https://libris.kb.se/bib/0fn67ns8xz22chgz

Ljus i hemmet

1879-1903GUBGUPEA3262524http://libris.kb.se/bib/gxq1c2w0dq73781s

Midsommarbladet

1892-1897GUBGUPEA4lcvszvx2kwdq0dvhttp://libris.kb.se/bib/n4x4znd8l8kwx9xp

KLAR

Nordljuset : en månadsskrift af O.P. Sturzenbecher : uppsatser öfver skandinaviska ämnen

1847GUBGUPEA3352724 https://libris.kb.se/bib/3k8ck14d1pv81024


Pingst-fröjden : skämtblad

1883GUBGUPEAxd5nkjc2vxw4208d

KLAR

Pingsten : illustrerad vår- och sommar-tidning

1895-1918GUBGUPEA9731296http://libris.kb.se/bib/m3v5r816k4rl9wpq?vw=full

KLAR

Puck : illustreradt humoristiskt veckoblad

1894-1895GUBGUPEAwc4mhtx9tjqcmk39http://libris.kb.se/bib/r71719ndp34299pb

KLAR

Samtiden : veckoskrift för politik och litteratur1870-1874GUBGUPEA787121https://libris.kb.se/bib/v9jz7kjdss3b319m

KLAR

Svenske budbäraren Illustrerad månadsbilaga1890-1892GUBGUPEA2818423https://libris.kb.se/bib/s7vbkr2cq2ngblzx

KLAR

Svensk månadsskrift för fri forskning och allmän bildning1864GUBGUPEA2143458http://libris.kb.se/bib/fwn2kv6cc1dh2k8v?vw=full

KLAR

Arbetarens vän1875-1905KBTidningar.kb.se2057197http://libris.kb.se/bib/9qdpqj2s71vgn8fv

KLAR

Efteråt : tidskrift för spiritism och dermed beslägtade ämnen1891-1905KBTidningar.kb.se8740181http://libris.kb.se/bib/8p8sv7sj63bbdm7f?vw=full

KLAR

Eira : tidskrift för hälso- och sjukvård1877-1903KBTidningar.kb.se843015http://libris.kb.se/bib/csmc30x694kw8m8w

Freja : illustrerad skandinavisk modetidning1873-1904KBTidningar.kb.se2809073http://libris.kb.se/bib/7nb3k2pq55q4mrlh

KLAR

Helsovännen : tidskrift för allmän och enskild helsovård1886-1906KBTidningar.kb.se827947http://libris.kb.se/bib/9qbkk0v87ztnwl3s?vw=full

KLAR

Hjulsport : tidning för Sveriges velocipedryttare1892-1902KBTidningar.kb.se1982551http://libris.kb.se/bib/p4x78grbmx2sf38v

KLAR

Hvar 8 dag1899-1906KBTidningar.kb.se786775https://libris.kb.se/bib/22549199

KLAR

Jordemodern1888-1906KBTidningar.kb.se8257796http://libris.kb.se/bib/1g4rsk7bzq6gf3db

KLAR

Kläm1899-1902KBTidningar.kb.se3168714http://libris.kb.se/bib/2h3x8s0c0qfz3cx4

KLAR

Nordisk typograf-tidning1883-1887KBTidningar.kb.se3178598https://libris.kb.se/bib/n33g86rflz3phctk

KLAR

Salongen : tidning för fruntimmer1846-1847KBTidningar.kb.se

3235083https://libris.kb.se/bib/r6x55fm1p5m6jfm6

KLAR

Sedlighets-vännen1878-1905KBTidningar.kb.se1850552http://libris.kb.se/bib/4k7vx5b029szmhxm

KLAR

Stockholms adress-calender1833-1851KBTidningar.kb.se1629095https://libris.kb.se/bib/gwp32x93d25jwv2r

KLAR

Stockholms adresskalender1851-1856KBTidningar.kb.se1964242https://libris.kb.se/bib/7ngwnm5w542sxpkj

KLAR

Stockholms Mode-Journal1843-1856KBTidningar.kb.se3238700http://libris.kb.se/bib/9qd5mvnj79r07pbv?vw=full

KLAR

Strix1897-1906KBTidningar.kb.se908690http://libris.kb.se/bib/wb0mp5mftkxncfr5

KLAR

Svensk damtidning1892-1900KBTidningar.kb.se3428581http://libris.kb.se/bib/8pwnblw66h5hcsqw

KLAR

Svensk skytte-tidskrift1895-1906KBTidningar.kb.se3251745https://libris.kb.se/bib/n3wj2wdklk6lkv41

KLAR

Svensk typograftidning1888-1905KBTidningar.kb.se3178601http://libris.kb.se/bib/v9wl63w2sw5c2h8m

KLAR

Tidning för hästvänner1868-1878KBTidningar.kb.se

2141737https://libris.kb.se/bib/9qk9jkg97cg83fs8

KLAR

Tidning för idrott1881-1906KBTidningar.kb.se8228918http://libris.kb.se/bib/v9wpjvsssgssqq16

KLAR

Tidning för lärarinnor1898-1905KBTidningar.kb.se690756http://libris.kb.se/bib/p4sffxrzm1kg42vz

KLAR

Tidning för teater och musik1835-1836KBTidningar.kb.se3181109https://libris.kb.se/bib/gwmvv48hdcvtk2vm

KLAR

Tidskrift för hemmet : tillegnad Nordens qvinnor1859-1885KBTidningar.kb.se2058214http://libris.kb.se/bib/gwk67n0dd9336s1l

KLAR

Stockholms Figaro : ett artistiskt och belletristiskt söndagsblad1845-1847KBTidningar.kb.se2331397http://libris.kb.se/bib/csg7nzl59tjldjw1

KLAR

Land och folk1873-1879LUBAlvin2359863https://libris.kb.se/bib/xdzmzv64v5vfkpvf?vw=short

KLAR

Nu månadsskrift 1874-1877LUBAlvin10300615https://libris.kb.se/bib/brgwwrr08p7q3gsz

KLAR

Nordisk revy1895-1899LUBAlvin833856http://libris.kb.se/bib/1h7l35sgz9drjdr4

KLAR

Ny svensk tidskrift1880-1890LUBAlvin834566

https://libris.kb.se/bib/t9s5zkdcrc983tws

KLAR

Svensk tidskrift1891-1895LUBAlvin791543https://libris.kb.se/bib/n329qv74l0zt7dkz

KLAR

Vandringar genom verlden och naturen1852-1862LUBAlvin2517326http://libris.kb.se/bib/dvm1hhw5b8kdz4vs

KLAR

C. Isers Jurnal uti vetenskaperne, sköna konsterna och antiken1806SUBSUB9392285https://libris.kb.se/bib/7p6cqdvd5g1500zr

KLAR

Framtiden Tidskrift för fosterländsk odling, 1868-1871, 1877 (ny följd)
SUBSUB1255183https://libris.kb.se/bib/hzj3v819fh0g8w72


Frey tidskrift för vetenskap och konst,1841-1850SUB
829934

KLAR

Eos Litterär tidning  (här har vi små luckor.)1839-1840SUBSUB9538228https://libris.kb.se/bib/n4mr7tf6lq3qhgsz

KLAR

Studier Notiser Kritiker1841-1845SUBSUB8857102https://libris.kb.se/bib/bscj41jv8jl23xtz

KLAR

Svea Tidskrift för vetenskap och konst,1818-1831SUBSUB834472https://libris.kb.se/bib/r63l7vqcp7t70gbf

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och rättsskipning (Naumanns)1864-1889SUB
8213243

Årsberättelse om Technologien1827-1852SUB
1571372

KLAR

Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland1894-1913UMUBUmeå UB digitala samlingar792929https://libris.kb.se/bib/csnw1s7296qs93cg

KLAR

Landtbrukstidskrift för öfre Norrland1894-1903

UMUBUmeå UB digitala samlingar9692338https://libris.kb.se/bib/3jdjmb081td5nt7x

Berättelser om folkskolorna i riket 1865-1912UMUBUmeå UB digitala samlingar1809814https://libris.kb.se/bib/k0wppvsvhl7bg7fl

KLAR

Hernösands consistorii circulaire1800-1902UMUB

Umeå UB digitala samlingar

Umeå UB digitala samlingar

10627158

2853461

https://libris.kb.se/bib/jztzz77sgvb0jt3h

https://libris.kb.se/bib/6mhmnz9x4k9p0mrn

KLAR

Magazin för nöje och bildning1840-1841UMUBUmeå UB digitala samlingar3205217https://libris.kb.se/bib/dthfs6rnbjxk7pk4

KLAR

Tidskrift för bildande konst1875-1876UMUBUmeå UB digitala samlingar1464910https://libris.kb.se/bib/csnsdv7h9z6039nh

KLAR

Årsberättelse för femöresföreningen 1867-1911UMUBUmeå UB digitala samlingar1fx13jl4zrphsns9https://libris.kb.se/bib/brmrm1n18skt1l5g

KLAR

Arkiv i postväsendet1859-1860UMUBUmeå UB digitala samlingar16263543http://libris.kb.se/bib/r65hk853phdkcq9q

Jern-kontorets annaler : tidskrift för svenska bergshandteringen1817-1920UMUB
3415890

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift1889-1921UMUBUmeå UB digitala samlingar292587https://libris.kb.se/bib/k1lc26hghl6k4bfq

Svenska Minerva 1830-1848UMUBUmeå UB digitala samlingar2809273https://libris.kb.se/bib/8p56wz2s6stvr7z2

Skandia : tidskrift för vetenskap och konst 1833-1837UMUBUmeå UB digitala samlingar833995https://libris.kb.se/bib/k1lc3m7qhcsqj87h

KLAR

Boktryckerikalender1893-1920UMUBUmeå UB digitala samlingar2466551https://libris.kb.se/bib/gwv685svdb5dn8km

KLAR

Ny illustrerad tidning1865-1900UUBAlvin292579https://libris.kb.se/bib/7nnkfm6r5lqpv6v1

KLAR

Familj-journalen1862-1863UUBAlvin2818594 https://libris.kb.se/bib/5ln8qthg3cq2wzz5

KLAR

Svenska Familj-journalen1864-1886UUBAlvin2809216https://libris.kb.se/bib/22550156 

KLAR

Svenska illustrerade familj-journalen1887UUBAlvin2853041http://libris.kb.se/bib/s7cssnhtqw765dnj

KLAR

Svea : Svenska familj-journalen1886-1895UUBAlvin2875389 https://libris.kb.se/bib/t8qclxmqr272hp0g

KLAR

Svea folk-kalender1844-1924
(utkom ej 1908-1923)
UUBAlvin644440

KLAR

Svensk literatur-tidskrift1865-1869UUBAlvin387900 https://libris.kb.se/bib/22550134


Pågående större digitaliseringsprojekt

 • Svenska dagstidningar (Kungliga biblioteket)
 • Svensk skönlitteratur 1800-1899 (Samarbetsprojekt mellan Litteraturbanken, Uppsala universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket och Riksarkivets digitiseringsenhet i Fränsta)
 • Modern juridisk litteratur (Samarbete inom ramen för projektet Juridikbok mellan Uppsala universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek)
 • Skillingtryck (Uppsala universitetsbibliotek))

Tidigare digitaliserat material

Se Libris Deldatabas DST

 • No labels