Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prioritering av material

 • avhandlingar (digitaliseras av respektive lärosäte)
 • tidskrifter utan upphovsrättsskydd (ca 1850-1900)
 • material från 1500-talet


Styrgruppen för samarbetet mellan de fem stora universitetsbiblioteken och KB inom ramen för Det digitaliserade svenska trycket fattat ett inriktningsbeslut att medlemmarna ska prioritera digitalisering av svenska 1800-talstidskrifter (ca 1850-1900). Detta bygger på flera perspektiv:

 • Bevarande. Under mitten av 1800-talet börjar mycket av trycket ske på trämassepapper, som ofta var surt och därför håller på att brytas ner. Papperet är ofta skört och vissa populära tidskrifter riskerar att förstöras vid fysisk hantering. För att undvika detta skulle digitalt tillgängliggörande vara att föredra.
 • Forskning. Eftersom materialet spänner över flera ämnesområden kan det komma till nytta för flera forskargrupper. Texten från tidsperioden kan också bli maskinläsbar och möjlig att använda med digitala forskningsmetoder. Detta blir svårare med äldre tryckstilar.
 • Allmänintresse. Materialet är lättare för allmänheten tillgodogöra sig än tidigare århundradens utgivning. Texten är lättare att läsa och språket är inte lika ålderdomligt.
 • Samverkan. Materialet finns på de bibliotek som samverkar i DST och det skulle ge oss motivation till att samverka kring flera delar av digitaliseringsprocessen och att gemensamt tillgängliggöra materialet på bästa sätt. Samtidigt är mängden tidskrifter så stor att vi inte behöver ägna onödigt mycket tid åt att stämma av vem som gör vad.
 • Pragmatiskt/effektiv hantering. Tidskrifterna står ofta samlade i magasinen, så att man inte behöver ägna mycket tid åt letning av enskilda publikationer.

Det är en ambition att urvalet ska kännas angeläget för de deltagande biblioteken. Genom en tydlig men grov fördelning är förhoppningen att minska behovet av administration för att undvika dubblettarbete. Arbetsgruppen för bibliotekssamarbete har undersökt respektive biblioteks önskemål om fördelning av materialet, t.ex. om man vill börja med ett särskilt ämne, redan katalogiserat material, material som tidigare efterfrågats i andra sammanhang, material som kan slaktas för en effektivare bildfångst eller material med en viss placering så att man lätt plockar fram materialet.

Det finns i dagsläget ingen extern/kompletterande finansiering för denna prioritering utan det ska ske inom befintlig verksamhet.

Tidskrifter från perioden ca 1850-1900 - digitalisering pågår!

Enligt styrgruppens beslut har de medverkande DST-biblioteken valt ut minst 5 tidskrifter att digitalisera under år 2021-2022.
Listan här nedan uppdateras löpande.


StatusTitelUtgivningsårBibliotekLänk till fulltextLibris - trycktLibris - elektronisk

Illustreradt söndags-magasin : tidskrift af historiskt, biografiskt, belletristiskt och naturhistoriskt innehåll1847-1859GUBGupea2452638

KLAR

Folkvännen 1875-1877GUBGupeam2mxmnshknsgkcnfhttp://libris.kb.se/bib/3j3d9c7s1vv6bs4k?vw=full

Samtiden : veckoskrift för politik och litteratur1870-1874GUBGupea787121

KLAR

Fortuna : tidskrift för skönlitteratur1881GUBGupea2hccv96p02bn6pvwhttps://libris.kb.se/bib/n31lgxc9lspv5zpz

KLAR

Svenske budbäraren Illustrerad månadsbilaga1890-1892GUBGupea2818423https://libris.kb.se/bib/s7vbkr2cq2ngblzx

KLAR

Arbetarens vän1875-1905KBTidningar.kb.se2057197http://libris.kb.se/bib/9qdpqj2s71vgn8fv

KLAR

Efteråt : tidskrift för spiritism och dermed beslägtade ämnen1891-1905KBTidningar.kb.se8740181http://libris.kb.se/bib/8p8sv7sj63bbdm7f?vw=full

Eira : tidskrift för hälso- och sjukvård1877-1903KB
843015http://libris.kb.se/bib/csmc30x694kw8m8w

Freja : illustrerad skandinavisk modetidning1873-1904KB
2809073http://libris.kb.se/bib/7nb3k2pq55q4mrlh

KLAR

Helsovännen : tidskrift för allmän och enskild helsovård1886-1906KBTidningar.kb.se827947http://libris.kb.se/bib/9qbkk0v87ztnwl3s?vw=full

Hjulsport : tidning för Sveriges velocipedryttare1892-1902KB
1982551http://libris.kb.se/bib/p4x78grbmx2sf38v

Hvar 8 dag1899-1906KB
786775https://libris.kb.se/bib/22549199

KLAR

Jordemodern1888-1906KBTidningar.kb.se8257796http://libris.kb.se/bib/1g4rsk7bzq6gf3db

KLAR

Kläm1899-1902KBTidningar.kb.se3168714http://libris.kb.se/bib/2h3x8s0c0qfz3cx4

Litografiskt allehanda1861-1865KB
2830271https://libris.kb.se/bib/gwpjtsptd4mv5zpd

Nordisk typograf-tidning1883-1887KB
3178598https://libris.kb.se/bib/n33g86rflz3phctk

Salongen : tidning för fruntimmer1846-1847KB
3235083https://libris.kb.se/bib/r6x55fm1p5m6jfm6

KLAR

Sedlighets-vännen1878-1905KBTidningar.kb.se1850552http://libris.kb.se/bib/4k7vx5b029szmhxm

Stockholms adress-calender1833-1851KB
1629095https://libris.kb.se/bib/gwp32x93d25jwv2r

Stockholms adresskalender1851-1856KB
1964242https://libris.kb.se/bib/7ngwnm5w542sxpkj

KLAR

Stockholms Mode-Journal1843-1856KBTidningar.kb.se3238700http://libris.kb.se/bib/9qd5mvnj79r07pbv?vw=full

KLAR

Strix1897-1906KBTidningar.kb.se908690http://libris.kb.se/bib/wb0mp5mftkxncfr5

Svensk damtidning1892-1900KB
3428581

Svensk skytte-tidskrift1895-1906KB
3251745https://libris.kb.se/bib/n3wj2wdklk6lkv41

KLAR

Svensk typograftidning1888-1905KBTidningar.kb.se3178601http://libris.kb.se/bib/v9wl63w2sw5c2h8m

Tidning för hästvänner1868-1878KB
2141737https://libris.kb.se/bib/9qk9jkg97cg83fs8

KLAR

Tidning för idrott1881-1906KBTidningar.kb.se8228918http://libris.kb.se/bib/v9wpjvsssgssqq16

KLAR

Tidning för lärarinnor1898-1905KBTidningar.kb.se690756http://libris.kb.se/bib/p4sffxrzm1kg42vz

Tidning för teater och musik1835-1836KB
3181109https://libris.kb.se/bib/gwmvv48hdcvtk2vm

KLAR

Tidskrift för hemmet : tillegnad Nordens qvinnor1859-1885KBTidningar.kb.se2058214http://libris.kb.se/bib/gwk67n0dd9336s1l

KLAR

Stockholms Figaro : ett artistiskt och belletristiskt söndagsblad1845-1847KBTidningar.kb.se2331397http://libris.kb.se/bib/csg7nzl59tjldjw1

Land och folk1873-1879LUB
2359863

KLAR

Nu månadsskrift 1874-1877LUBAlvin10300615https://libris.kb.se/bib/brgwwrr08p7q3gsz

Nordisk revy1895-1899LUB
833856

Ny svensk tidskrift1880-1890LUB
834566

KLAR

Svensk tidskrift1891-1895LUBAlvin791543https://libris.kb.se/bib/n329qv74l0zt7dkz

Vandringar genom verlden och naturen1852-1862LUB
2517326

KLAR

C. Isers Jurnal uti vetenskaperne, sköna konsterna och antiken1806SUB
9392285

Framtiden Tidskrift för fosterländsk odling, 1868-1871, 1877 (ny följd)
SUB
1255183

KLAR

Frey tidskrift för vetenskap och konst,1841-1850SUB
829934

KLAR

Eos Litterär tidning  (här har vi små luckor.)1839-1840SUB
9538228

Studier Notiser Kritiker1841-1845SUB
8857102

KLAR

Svea Tidskrift för vetenskap och konst,1818-1831SUB
834472https://libris.kb.se/bib/r63l7vqcp7t70gbf

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och rättsskipning (Naumanns)1864-1889SUB
8213243

KLAR

Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland1894-1913UMUB
792929https://libris.kb.se/bib/csnw1s7296qs93cg

KLAR

Landtbrukstidskrift för öfre Norrland1894-1903
(luckor efter 1899)
UMUB
9692338https://libris.kb.se/bib/3jdjmb081td5nt7x

Berättelser om folkskolor i riket 1865-1912UMUB
1809814

KLAR

Hernösands consistorii circulaire1800-1902UMUB
2853461https://libris.kb.se/bib/6mhmnz9x4k9p0mrn

KLAR

Magazin för nöje och bildning1840-1841UMUB
3205217https://libris.kb.se/bib/dthfs6rnbjxk7pk4

KLAR

Tidskrift för bildande konst1875-1876UMUB
1464910https://libris.kb.se/bib/csnsdv7h9z6039nh

KLAR

Årsberättelse för femöresföreningen 1867-1911UMUBUmeå UB digitala samlingar
https://libris.kb.se/bib/brmrm1n18skt1l5g

KLAR

Arkiv i postväsendet1859-1960UMUBUmeå UB digitala samlingar16263543http://libris.kb.se/bib/r65hk853phdkcq9q

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift1889-1921UMUB
292587

Svenska Minerva 1830-1848UMUB
2809273

Skandia : tidskrift för vetenskap och konst 1833-1837UMUB
833995

Boktryckerikalender1893-1920UMUB
2466551

Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi1897-1920UMUB
8206601

KLAR

Ny illustrerad tidning1865-1900UUBAlvin292579https://libris.kb.se/bib/7nnkfm6r5lqpv6v1

KLAR

Familj-journalen1862-1863UUBAlvin2818594 https://libris.kb.se/bib/5ln8qthg3cq2wzz5

Svenska Familj-journalen1864-1886UUB
2809216

KLAR

Svenska illustrerade familj-journalen1887UUBAlvin2853041http://libris.kb.se/bib/s7cssnhtqw765dnj

Svea : Svenska familj-journalen1886-1895UUB
2875389

Svea folk-kalender1844-1924
(utkom ej 1908-1923)
UUB
644440

Svensk literatur-tidskrift1865-1869UUB
387900


Pågående större digitaliseringsprojekt

 • Svenska dagstidningar (Kungliga biblioteket)
 • Svensk skönlitteratur 1800-1899 (Samarbetsprojekt mellan Litteraturbanken, Uppsala universitetsbibliotek och Riksarkivets digitiseringsenhet i Fränsta)
 • Modern juridisk litteratur (Samarbete inom ramen för projektet Juridikbok mellan Uppsala universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek)

Tidigare digitaliserat material

Se Libris Deldatabas DST

 • No labels