Prioritering av material

 • avhandlingar (digitaliseras av respektive lärosäte)
 • tidskrifter utan upphovsrättsskydd (ca 1850-1900)
 • material från 1500-talet


Styrgruppen för samarbetet mellan de fem stora universitetsbiblioteken och KB inom ramen för Det digitaliserade svenska trycket fattat ett inriktningsbeslut att medlemmarna ska prioritera digitalisering av svenska 1800-talstidskrifter (ca 1850-1900). Detta bygger på flera perspektiv:

 • Bevarande. Under mitten av 1800-talet börjar mycket av trycket ske på trämassepapper, som ofta var surt och därför håller på att brytas ner. Papperet är ofta skört och vissa populära tidskrifter riskerar att förstöras vid fysisk hantering. För att undvika detta skulle digitalt tillgängliggörande vara att föredra.
 • Forskning. Eftersom materialet spänner över flera ämnesområden kan det komma till nytta för flera forskargrupper. Texten från tidsperioden kan också bli maskinläsbar och möjlig att använda med digitala forskningsmetoder. Detta blir svårare med äldre tryckstilar.
 • Allmänintresse. Materialet är lättare för allmänheten tillgodogöra sig än tidigare århundradens utgivning. Texten är lättare att läsa och språket är inte lika ålderdomligt.
 • Samverkan. Materialet finns på de bibliotek som samverkar i DST och det skulle ge oss motivation till att samverka kring flera delar av digitaliseringsprocessen och att gemensamt tillgängliggöra materialet på bästa sätt. Samtidigt är mängden tidskrifter så stor att vi inte behöver ägna onödigt mycket tid åt att stämma av vem som gör vad.
 • Pragmatiskt/effektiv hantering. Tidskrifterna står ofta samlade i magasinen, så att man inte behöver ägna mycket tid åt letning av enskilda publikationer.

Det är en ambition att urvalet ska kännas angeläget för de deltagande biblioteken. Genom en tydlig men grov fördelning är förhoppningen att minska behovet av administration för att undvika dubblettarbete. Arbetsgruppen för bibliotekssamarbete har undersökt respektive biblioteks önskemål om fördelning av materialet, t.ex. om man vill börja med ett särskilt ämne, redan katalogiserat material, material som tidigare efterfrågats i andra sammanhang, material som kan slaktas för en effektivare bildfångst eller material med en viss placering så att man lätt plockar fram materialet.

Det finns i dagsläget ingen extern/kompletterande finansiering för denna prioritering utan det ska ske inom befintlig verksamhet.

Tidskrifter från perioden ca 1850-1900 - digitalisering pågår!

Enligt styrgruppens beslut har de medverkande DST-biblioteken valt ut minst 5 tidskrifter att digitalisera under år 2021-2022.
Listan här nedan uppdateras löpande.


StatusTitelUtgivningsårBibliotekLänk till fulltextLibris - trycktLibris - elektronisk

KLAR

Daggdroppar : illustrerad tidning för barn och ungdom

1890-1891GUBGUPEA10328817http://libris.kb.se/bib/0gksvd81x2cm06f8

KLAR

Folkvännen 1875-1877GUBGUPEAm2mxmnshknsgkcnfhttps://libris.kb.se/bib/3j3d9c7s1vv6bs4k

KLAR

Folkvännen : En illustrerad Månadsskrift för Bildning och Nöje

1851GUBGUPEAjzrfstwfg8pgj45k

https://libris.kb.se/bib/5lh9qq0p367s2wsx


KLAR

Fortuna : tidskrift för skönlitteratur1881GUBGUPEA2hccv96p02bn6pvwhttps://libris.kb.se/bib/n31lgxc9lspv5zpz

KLAR

Fredagen1892GUBGUPEA

ct89t16x99dx921s

http://libris.kb.se/bib/8q5w4qnx6x6kg389

KLAR

Götha : tidskrift för fruntimmer

1849GUBGUPEA3240375http://libris.kb.se/bib/0gksvd81x2cm06f8


Göteborgs julblad

1890-1900

GUBGUPEA

10202395


KLAR

Illustreradt magasin : för spridande af nyttiga kunskaper1849-1854GUBGUPEA3151408http://libris.kb.se/bib/5mdp4g1r3gbpckg2 

KLAR

Illustrerad påsk-tidning

1892GUBGUPEAq6zg7x2cnnr1bv2bttps://libris.kb.se/bib/1h9h9bgkzd69xz0j

KLAR

Illustreradt söndags-magasin : tidskrift af historiskt, biografiskt, belletristiskt och naturhistoriskt innehåll1847-1859GUBGUPEA2452638https://libris.kb.se/bib/0fn67ns8xz22chgz

Industrien : tidskrift för tekniska meddelanden

1892-1897GUBGUPEA916599http://libris.kb.se/bib/9r6x4zmt7m4d4t04

KLAR

Journal för boktryckeri-konst, stilgjuteri, bokbinderi, m.m.

1851GUBGUPEA19968528http://libris.kb.se/bib/7ps14x5w50968lg0

KLAR

Kökstidningen : annons- och hushålls-tidning

1850-1852GUBGUPEAk13qpnt8hkl5fk3m

http://libris.kb.se/bib/fw0wdxzrcg9mrdct?vw=short

KLAR

Ljus i hemmet

1879-1903GUBGUPEA3262524http://libris.kb.se/bib/gxq1c2w0dq73781s

KLAR

Midsommarbladet

1892-1897GUBGUPEA4lcvszvx2kwdq0dvhttp://libris.kb.se/bib/n4x4znd8l8kwx9xp

KLAR

Nautiska blad

1885GUBGUPEAj01qc66zgfk0cnjc

https://libris.kb.se/bib/s8bbt6qnqjf521hr

KLAR

Nordljuset : en månadsskrift af O.P. Sturzenbecher : uppsatser öfver skandinaviska ämnen

1847GUBGUPEA3352724 https://libris.kb.se/bib/3k8ck14d1pv81024

KLAR

Pingst-fröjden : skämtblad

1883GUBGUPEAxd5nkjc2vxw4208dhttp://libris.kb.se/bib/5mfmdwkr3rp0gbjz

KLAR

Pingsten : illustrerad vår- och sommar-tidning

1895-1918GUBGUPEA9731296http://libris.kb.se/bib/m3v5r816k4rl9wpq 

KLAR

Puck : illustreradt humoristiskt veckoblad

1894-1895GUBGUPEAwc4mhtx9tjqcmk39http://libris.kb.se/bib/r71719ndp34299pb

KLAR

Samtiden : veckoskrift för politik och litteratur1870-1874GUBGUPEA787121https://libris.kb.se/bib/v9jz7kjdss3b319m

Slöjdundervisningsblad från Nääs

1885-1902GUBGUPEA2052203http://libris.kb.se/bib/fw0wdxwscmxt94fd

Start : illustrerad tidning för idrottsmän

1895-1898

GUBGUPEA

2791830Stjerngossen : illustrerad muntrationskalender

1862-1866

GUBGUPEA

8428196

http://libris.kb.se/bib/wdb2cldjts80nswr

KLAR

Svenske budbäraren Illustrerad månadsbilaga1890-1892GUBGUPEA2818423https://libris.kb.se/bib/s7vbkr2cq2ngblzx

KLAR

Svensk månadsskrift för fri forskning och allmän bildning1864GUBGUPEA2143458https://libris.kb.se/bib/fwn2kv6cc1dh2k8v

KLAR

Svithiod : Illustrerad Tidskrift

1893-1894

GUBGUPEA2810976

https://libris.kb.se/bib/k16dt276h3tkksfx


Teater-nisse1876-1909GUBGUPEA3119165http://libris.kb.se/bib/5mqm3x5v3x1zqpj6

KLAR

Tidning för konst, slöjd och hushållning

1824GUBGUPEA1fnp4mbszdpppbg3https://libris.kb.se/bib/0gjj1wdkx69w6j54

KLAR

Västra Sverige : Kristlig uppbyggelse-, nykterhets- och politisk tidning

1894-1895GUBGUPEA

4l12ntg92r4fzw2d

http://libris.kb.se/bib/j0f5fjzbgvzmhcnz

KLAR

Zephyr : tidning för skön konst och litteratur1851GUBGUPEA3kqg3m4v1pbm0ndz

https://libris.kb.se/bib/l2bkv1r0jkhg78jb

Digitisering påbörjas HT 2023

Allmänna journalen
1814-1824KBTidningar.kb.se8826470https://libris.kb.se/bib/s9q5hs87q3qs8973

KLAR

Arbetarens vän1875-1905KBTidningar.kb.se2057197http://libris.kb.se/bib/9qdpqj2s71vgn8fv

Digitisering påbörjas HT 2023

Dagbladet: Wälsignade Tryck-Friheten


1781-1783KBTidningar.kb.se609788https://libris.kb.se/bib/10549139

KLAR

Efteråt : tidskrift för spiritism och dermed beslägtade ämnen1891-1922KBTidningar.kb.se8740181http://libris.kb.se/bib/8p8sv7sj63bbdm7f

KLAR

Eira : tidskrift för hälso- och sjukvård1877-1903KBTidningar.kb.se843015http://libris.kb.se/bib/csmc30x694kw8m8w

KLAR

Freja : illustrerad skandinavisk modetidning1873-1901, 1903-1904KBTidningar.kb.se2809073http://libris.kb.se/bib/7nb3k2pq55q4mrlh

KLAR

Granskaren
1820-1838KBTidningar.kb.se1917615https://libris.kb.se/bib/fxc1rx8dcm5qkzq4

KLAR

Helsovännen : tidskrift för allmän och enskild helsovård1886-1906KBTidningar.kb.se827947http://libris.kb.se/bib/9qbkk0v87ztnwl3s 

KLAR

Hjulsport : tidning för Sveriges velocipedryttare1892-1902KBTidningar.kb.se1982551http://libris.kb.se/bib/p4x78grbmx2sf38v

KLAR

Hvar 8 dag1899-1906KBTidningar.kb.se786775https://libris.kb.se/bib/22549199

KLAR

Jordemodern1888-1906KBTidningar.kb.se8257796http://libris.kb.se/bib/1g4rsk7bzq6gf3db

KLAR

Journal för svensk litteratur

1797-1812KBTidningar.kb.se830256https://libris.kb.se/bib/tbrf63tdrm6l1cl6

Digitisering påbörjas HT 2023

Journalen
1824-1837KBTidningar.kb.se10308539https://libris.kb.se/bib/n5l8135zln76nr28

KLAR

Kläm1899-1902KBTidningar.kb.se3168714http://libris.kb.se/bib/2h3x8s0c0qfz3cx4

Digitisering påbörjas HT 2023

Människjo-Wännen1792-1793KBTidningar.kb.se10313065https://libris.kb.se/bib/8r6vmvhd6hmlw8fr

KLAR

Nordisk typograf-tidning1883-1887KBTidningar.kb.se3178598https://libris.kb.se/bib/n33g86rflz3phctk

KLAR

Salongen : tidning för fruntimmer1846-1847KBTidningar.kb.se

3235083https://libris.kb.se/bib/r6x55fm1p5m6jfm6

Digitisering påbörjas HT 2023

Sanning och nöje1779-1780KBTidningar.kb.se10085968https://libris.kb.se/bib/s9qd6rk9qvg0d0zj

KLAR

Sedlighets-vännen1878-1905KBTidningar.kb.se1850552http://libris.kb.se/bib/4k7vx5b029szmhxm

KLAR

Stockholms adress-calender1833-1851KBTidningar.kb.se1629095https://libris.kb.se/bib/gwp32x93d25jwv2r

KLAR

Stockholms adresskalender1851-1856KBTidningar.kb.se1964242https://libris.kb.se/bib/7ngwnm5w542sxpkj

Digitisering påbörjas HT 2023

Stockholms courier1820-1822KBTidningar.kb.se10327593https://libris.kb.se/bib/10636834

KLAR

Stockholms Figaro : ett artistiskt och belletristiskt söndagsblad1845-1847KBTidningar.kb.se2331397http://libris.kb.se/bib/csg7nzl59tjldjw1

KLAR

Stockholms Mode-Journal1843-1856KBTidningar.kb.se3238700http://libris.kb.se/bib/9qd5mvnj79r07pbv 

KLAR

Strix1897-1906KBTidningar.kb.se908690http://libris.kb.se/bib/wb0mp5mftkxncfr5

KLAR

Svensk damtidning1892-1906KBTidningar.kb.se3428581http://libris.kb.se/bib/8pwnblw66h5hcsqw

KLAR

Svensk skytte-tidskrift1895-1906KBTidningar.kb.se3251745https://libris.kb.se/bib/n3wj2wdklk6lkv41

KLAR

Svensk typograftidning1888-1905KBTidningar.kb.se3178601http://libris.kb.se/bib/v9wl63w2sw5c2h8m

KLAR

Tidning för hästvänner1868-1878KBTidningar.kb.se

2141737https://libris.kb.se/bib/9qk9jkg97cg83fs8

KLAR

Tidning för idrott1881-1906KBTidningar.kb.se8228918http://libris.kb.se/bib/v9wpjvsssgssqq16

KLAR

Tidning för lärarinnor1898-1905KBTidningar.kb.se690756http://libris.kb.se/bib/p4sffxrzm1kg42vz

KLAR

Tidning för teater och musik1835-1836KBTidningar.kb.se3181109https://libris.kb.se/bib/gwmvv48hdcvtk2vm

KLAR

Tidskrift för hemmet : tillegnad Nordens qvinnor1859-1885KBTidningar.kb.se2058214http://libris.kb.se/bib/gwk67n0dd9336s1l

KLAR

Tryck-Friheten den Wälsignade1783-1784KBTidningar.kb.se1d999sp8zsgq98kghttps://libris.kb.se/bib/r8sr750tp062xzd2
Digitisering påbörjas HT 2023Werlds-borgaren1792KBTidningar.kb.se9984603https://libris.kb.se/bib/8r98rcv86c7tdpnj

KLAR

Förr och nu : illustrerad läsning för hemmet

1870-1891LUBAlvin739919

https://libris.kb.se/bib/j091k9mmgtz8n5nl


Hemmets allehanda : illustrerad weckotidning för nytta och nöje1886-1890LUB
crb6ll6b9qkbj58z

KLAR

Kurre

1907-1916LUBAlvin2887068

https://libris.kb.se/bib/h0hqb0blfhpxm3vp

KLAR

Land och folk1873-1879LUBAlvin2359863https://libris.kb.se/bib/xdzmzv64v5vfkpvf?vw=short

KLAR

Nu månadsskrift 1874-1877LUBAlvin10300615https://libris.kb.se/bib/brgwwrr08p7q3gsz

KLAR

Nordisk revy1895-1899LUBAlvin833856http://libris.kb.se/bib/1h7l35sgz9drjdr4

KLAR

Ny svensk tidskrift1880-1890LUBAlvin834566

https://libris.kb.se/bib/t9s5zkdcrc983tws

KLAR

Svensk konstslöjd : organ för den inhemska konstflitens främjande

1888-91LUBAlvin9330214

https://libris.kb.se/bib/1hn5pzr8zq8mh3mw

KLAR

Svensk tidskrift1891-1895LUBAlvin791543https://libris.kb.se/bib/n329qv74l0zt7dkz

KLAR

Vandringar genom verlden och naturen1852-1862LUBAlvin2517326http://libris.kb.se/bib/dvm1hhw5b8kdz4vs

KLAR

C. Isers Jurnal uti vetenskaperne, sköna konsterna och antiken1806SUBSUB9392285https://libris.kb.se/bib/7p6cqdvd5g1500zr

KLAR

Framtiden Tidskrift för fosterländsk odling, 1868-1871, 1877 (ny följd)
SUBSUB1255183https://libris.kb.se/bib/hzj3v819fh0g8w72


Frey tidskrift för vetenskap och konst,1841-1850SUB
829934

KLAR

Eos Litterär tidning  (här har vi små luckor.)1839-1840SUBSUB9538228https://libris.kb.se/bib/n4mr7tf6lq3qhgsz

KLAR

Studier Notiser Kritiker1841-1845SUBSUB8857102https://libris.kb.se/bib/bscj41jv8jl23xtz

KLAR

Svea Tidskrift för vetenskap och konst,1818-1831SUBSUB834472https://libris.kb.se/bib/r63l7vqcp7t70gbf

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och rättsskipning (Naumanns)1864-1889SUBSUB8213243

Verdandi: tidskrift för ungdomens målsmän och vänner i hem och skola1883-1927SUBSUB834678https://libris.kb.se/bib/gzfcvxqpd1jfcpjv

KLAR

Årsberättelse om Technologien1827-1852SUBSUB1571372https://libris.kb.se/bib/q6sl4r2vn99lzlfn

KLAR

Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland1894-1913UMUBUmeå UB digitala samlingar792929https://libris.kb.se/bib/csnw1s7296qs93cg

KLAR

Landtbrukstidskrift för öfre Norrland1894-1903

UMUBUmeå UB digitala samlingar9692338https://libris.kb.se/bib/3jdjmb081td5nt7x

KLAR

Berättelser om folkskolorna i riket 1865-1912UMUBUmeå UB digitala samlingar1809814https://libris.kb.se/bib/k0wppvsvhl7bg7fl

KLAR

Hernösands consistorii circulaire1800-1902UMUB

Umeå UB digitala samlingar

Umeå UB digitala samlingar

10627158

2853461

https://libris.kb.se/bib/jztzz77sgvb0jt3h

https://libris.kb.se/bib/6mhmnz9x4k9p0mrn

KLAR

Magazin för nöje och bildning1840-1841UMUBUmeå UB digitala samlingar3205217https://libris.kb.se/bib/dthfs6rnbjxk7pk4

KLAR

Tidskrift för bildande konst1875-1876UMUBUmeå UB digitala samlingar1464910https://libris.kb.se/bib/csnsdv7h9z6039nh

KLAR

Årsberättelse för femöresföreningen 1867-1911UMUBUmeå UB digitala samlingar1fx13jl4zrphsns9https://libris.kb.se/bib/brmrm1n18skt1l5g

KLAR

Arkiv i postväsendet1859-1860UMUBUmeå UB digitala samlingar16263543http://libris.kb.se/bib/r65hk853phdkcq9q

KLAR

Jern-kontorets annaler : tidskrift för svenska bergshandteringen1817-1920UMUBUmeå UB digitala samlingar3415890https://libris.kb.se/bib/zf0rn3d5wfw48thz

KLAR

Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift1889-1921UMUBUmeå UB digitala samlingar292587https://libris.kb.se/bib/k1lc26hghl6k4bfq

KLAR

Svenska Minerva 1830-1848UMUBUmeå UB digitala samlingar2809273https://libris.kb.se/bib/8p56wz2s6stvr7z2

KLAR

Skandia : tidskrift för vetenskap och konst 1833-1837UMUBUmeå UB digitala samlingar833995https://libris.kb.se/bib/k1lc3m7qhcsqj87h

KLAR

Boktryckerikalender1893-1920UMUBUmeå UB digitala samlingar2466551https://libris.kb.se/bib/gwv685svdb5dn8km

Digitisering påbörjas HT 2023

Tidskrift för lärare och uppfostrare1846-1851UMUB


Digitisering påbörjas HT 2023

Tidskrift för Sveriges läroverk1859-1865UMUB
834536

KLAR

Illustrerad trädgårdstidning1857-1862UUBAlvin
3228258http://libris.kb.se/bib/5nh0g61h3z48cvn1


Lekkamraten : en julbok för barn

1888-1889UUBAlvin
2157524http://libris.kb.se/bib/k2wdvtv9hxnrvhls


Linnea : tidning för barn
1862-1876UUBAlvin
3074319http://libris.kb.se/bib/dwq7psp2bhttr0c9

KLAR

Ny illustrerad tidning1865-1900UUBAlvin292579https://libris.kb.se/bib/7nnkfm6r5lqpv6v1

KLAR

Familj-journalen1862-1863UUBAlvin2818594 https://libris.kb.se/bib/5ln8qthg3cq2wzz5

KLAR

Svenska Familj-journalen1864-1886UUBAlvin2809216https://libris.kb.se/bib/22550156 

KLAR

Svenska illustrerade familj-journalen1887UUBAlvin2853041http://libris.kb.se/bib/s7cssnhtqw765dnj

KLAR

Svea : Svenska familj-journalen1886-1895UUBAlvin2875389 https://libris.kb.se/bib/t8qclxmqr272hp0g

KLAR

Svea folk-kalender1844-1924
(utkom ej 1908-1923)
UUBAlvin644440https://libris.kb.se/bib/22550101

KLAR

Svensk literatur-tidskrift1865-1869UUBAlvin387900 https://libris.kb.se/bib/22550134


Pågående större digitaliseringsprojekt

 • Svenska dagstidningar (Kungliga biblioteket)
 • Svensk skönlitteratur 1800-1899 (Samarbetsprojekt mellan Litteraturbanken, Uppsala universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket och Riksarkivets digitiseringsenhet i Fränsta)
 • Modern juridisk litteratur (Samarbete inom ramen för projektet Juridikbok mellan Uppsala universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek)
 • Skillingtryck (Uppsala universitetsbibliotek))

Tidigare digitaliserat material

Se Libris Deldatabas DST

 • No labels