Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vad är UUB wiki?

UUB wiki är ett samarbetsverktyg för att samla och arbeta med dokumentation och information inom UUB.

För djupare dokumentation av själva Confluence, se Atlassians egen dokumentation och (fråga) - symboler i Wikin.

Platser & Sidor

UUB wiki är organiserat i olika ytor, Platser. Under varje plats ligger Sidor i en hierarki. En plats kan vara öppen eller stängd och kan innehålla olika typer av information:

Publicerad information

Platser för publicerad information har grönt färgschema och är alltid öppna för alla medarbetare inom UUB. Här publiceras och uppdateras information för alla medarbetare.

Exempel på platser med publicerad information är Välkommen till Insidan och IT-enheten FAQ.

Samarbetsyta

Samarbetsytor har blått färgschema och är till för avdelningar, enheter, projekt - både permanenta och tillfälliga samarbeten. Sidor under en samarbetsyta kan redigeras av medarbetare som arbetar aktivt med informationen. Åtkomst för övriga medarbetare kan vara begränsad helt eller till att bara läsa.

Extern yta

Ytor som används tillsammans med externa medarbetare eller håller extern information har rött färgschema och har speciella rättigheter.

Din personliga plats

Alla som har konto i Wikin kan skapa en personlig plats där man kan samla information som inte hör hemma i något annat utrymme eller som man samlar för egen del. Din personliga plats är öppen som standard men går att låsa ner efter behov.

Dashboard

Om du loggar in på https://wiki.ub.uu.se eller klickar på ikonen UUB wiki kommer du till Dashboard - en sida som visar det senaste som hänt på de platser du kommer åt. Här kan du också lägga in genvägar till sidor och platser du snabbt vill komma åt.

JIRA

För att hålla rätt på och planera projekt och åtgärder kan man komplettera med JIRA - se JIRA-handboken


Allmänna instruktioner

Åtkomst till sidorna

 • Platser kan vara mer eller mindre stängda beroende på användningsområde.
 • Inloggning sker med Gemensam webbinloggning.
 • Som medarbetare ser man alltid bara de platser och sidor man har åtkomst till.
 • Det går att skydda undersidor ytterligare vid behov. Klicka på låset för att se begränsningar.

Hitta innehåll på sidorna

 • Enklast är ofta att söka upp en sida med hjälp av sökfältet uppe till höger. Det hittar sidor i hela Wikin på rubrik, innehåll och etikett.
 • Strukturen på Wikin är enkel och återfinns alltid i sidofältet till vänster (sidofältet går att gömma/visa med ett klick).
 • För att se alla platser under UUB wiki, klicka menyn Platser till höger om Wiki-loggan.

Skapa & redigera innehåll

 • Alla medarbetare kan redigera innehåll i samarbetsytor. Det är viktigt att det inte blir stökigt, så respektera strukturen och fråga innehållsansvarig om du är osäker!

 • För nya sidor utgår man med fördel från en mall (eller kopierar en befintlig sida) för att innehållet skall bli standardiserat och konsekvent. 
  • Klicka på "..." bredvid Skapa-knappen för att se vilka mallar som finns.
  • Knappen Skapa används för att göra en ny, helt tom sida.
 • Wikin har många bra funktioner för att formatera innehåll, se Exempel på användning av UUB wiki
 • Det går att skapa en personlig plats för att samla egen dokumentation, se Platser.
  • Personliga sidor är publika som standard och kan därför användas för att dela ut information utanför gruppen.

Om du skriver information som du inte vill dela med dig av till alla, var noga med att låsa ner din personliga plats!


Bevaka sidor

 • Sidor man är intresserad av kan man bevaka eller göra till favorit.
 • Sidor man skapat eller redigerat är man automatiskt bevakare av, liksom om man blivit taggad på sidan.
 • UUB Wiki skickar ut mail till bevakare när en sida skapas eller ändras.
  • Filtrera gärna dessa brev i Outlook (matcha rubriktexten "[Wiki") men se till att läsa dem!
 • Om man inte vill meddela bevakare av en sida att man har ändrat den kryssar man ur rutan till vänster om Spara-knappen.
 • Man kan stänga av bevakningen på den enskilda sidan, i bevakningsmailet, eller redigera bevakningar i sin profil.

Andra sidfunktioner

 • Menyn "..." uppe till höger innehåller många användbara funktioner:
  • Visa/redigera bilagor.
  • Visa/kopiera permalänk till sidan.
  • Exportera ut sidor i PDF eller Word-format.
  • Flytta en eller flera sidor inom eller mellan platser.
 • Kortkommandon finns till de flesta vanliga funktioner, se Översikt av kortkommandon i UUB wiki.
 • Du hittar dina samlade uppgifter under din profil längst uppe till höger.


Översikt av kortkommandon i UUB wiki

TangentAnvändningKommentar
ERedigera sidan
WBevaka/sluta bevaka sidan


TVisa bilagor på sidan
KVisa permanent länk till sidaTryck K, ctrl-C, Esc för att snabbt kopiera länken (leende)
ctrl-SSpara sidanI redigeringsläge
[ ]Skapa uppgiftTagga användare för att ange en ansvarig för uppgiften
@Tagga användareTryck Enter för att tagga dig själv eller börja skriv användarnamn
* mellanslagSkapa en punktlista
1. mellanslagSkapa en numrerad lista
ctrl-KInfoga länk
ctrl-MInfoga bild/fil
ctrl-B, ctrl-I, ctrl-UFormatera Fetstil, Kursiv, Understrykning

Exempel på användning av UUB wiki

Formatering

Brödtext kan innehålla fetstil, kursiv och understrykning, liksom färgad text och överstrykning(1).

Rubriker finns i många storlekar, vanligen använder vi rubrik 2, 3 och 4.

(1)Upphöjd text används för fotnoter.

Om texten fått fel färg eller formateringen allmänt bråkar så kan det ibland vara bra att så att säga börja från början. Använd då "Ta bort formatering" i menyn under det överstrukna A:et.

Listor & uppgifter

 • En punktlista
  • En underpunkt
 1. En numrerad lista
  1. En numrerad underpunkt
 • En enkel uppgift
  • En slutförd underuppgift
 • Emil Lundberg: exempel på en uppgift med en taggad användare
 • Emil Lundberg: exempel på en uppgift med slutdatum  


Länkar & bilagor

Det går att länka till både internt innehåll i UUB wiki och externa webbsidor.

Det går även att länka till ärenden i JIRA: UBIT-27 - Getting issue details... STATUS

Bilagor kan visas som länk eller som förhandsvisning av filen:

Watchful lemur

Tabeller

En rubrikEn kolumnrubrikEn väldigt lång kolumnrubrik
Radrubrik 1

Brödtext flödar fritt i en tabellcell och radbryts beroende på sidbredd och antal celler

(Det går även att ställa in kolumnbredd genom att dra i dem)

Högerställd text
Radrubrik 2
 • En punktlista
  • Går bra att göra i en tabell
Centrerad text
Radrubrik 3
 • Uppgifter kan man också ha i tabeller!
Vänsterställd text

Makron

Med makron kan man länka och skapa en uppsjö anpassat innehåll i UUB wiki. Några användbara exempel:

 Innehåll som expanderar när man klickar på rubriken

Detta innehåll kan vara text, tabeller osv, och syns när man klickar på rubriken...

 Klicka här för att fälla ut...

Det går att lägga till ytterligare makron i en utfällbar sektion...

En panel med färger

 Paneler är snygga och hjälper till att ge fokus åt viktig information.

 • Precis som med andra makron kan man blanda formatering precis som man vill
Kodblock
<head></head>
<body>
	<p>Text i ett kodblock visas med önskad <a href:"http://www.uu.se">syntaxformatering</a>.
<body>
Detta innehåll visas helt utan formatering.

4 Comments

 1. Hej! Jag skulle vilja ha en beskrivning (att länka till )om hur man flyttar sidor på wikin

  1. Jag kan lägga till en kort beskrivning här om vad man ska klicka på, men om du vill ha en guide med steg-för-steg och bilder kanske Petter Nerelius kan vara behjälplig med det?

   1. Jag kan fixa en sådan. Det är lite trixat speciellt om man vill flytta många sidor mellan wikiplatser...

    1. I min arbetsgrupp så flyttar vi ärenden när vi är klara med dem ( men inom samma plats ) så det är enklast möjliga sortens flytt som jag tänkte på i det här fallet. Kan nog räcka med en enklare beskrivning i ord till att börja med i alla fall.