Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eftersom det har efterfrågats av flera; några iakttagelser kring tjänster för synkronisering av data i verksamheten, för personlig eller UB:s räkning. //Emil

Bakgrund

Undertecknad började efterfråga SUNET Box för UB på hösten 2014, eftersom vi inte hade någon egen synkroniseringstjänst för filer och Dropbox.uu.se enbart var en leveranstjänst. Flera andra lärosäten hade då redan tecknat upp sig på den tjänsten, men UU hade av olika skäl svårt att komma till skott. I väntan på det tittade vi parallellt på Filr som fanns vid ett par andra campus vid UU, samt Dropbox for Business (molnbaserad).

De fyra stora skälen till att vi behöver filsynkronisering + leveransfunktion för UB är:

 1. Synkronisera personliga filer mellan datorer/mobila enheter
 2. Dela filer och mappar på egen filarea inom UB
 3. Dela filer och mappar inom/utom UU (Avhandlingsproduktion)
 4. Leverera små och stora filer till beställare (Digital bild, Grafisk service)

Under hösten 2015 (ett år senare) kom SUNET Box äntligen till UU och jag började använda det för att synka mina personliga filer med godkänt resultat, även om det inte slår kommersiella Dropbox. För punkterna ovan var det fortfarande aktuellt att hitta alternativ som var kopplade mot vår egen lagring, och för #3 & #4 ville vi hitta en ersättare till det ålderstigna Dropbox.uu.se (som också hade en för snäv storleksbegränsning på 2 GB). Vi kollade ett tag på ZendTo som var en vidareutveckling av programvara för Dropbox.uu.se men det höll inte måttet.

Nuläge

Det annonserades på senhösten 2016 att Dropbox.uu.se skulle läggas ner. Det blev då mer akut att hitta en ersättare för #3 och #4. Vi testade SUNET Box för detta men tyvärr höll det inte måttet (se Erfarenheter nedan). Vi testade också Filr samt kommersiella Dropbox. Båda var funktionella men Filr vann på att det kunde kopplas mot egen lagring, var snabbare och hostat inom UU, samt att det skulle skala bättre mot punkterna 1-4 ovan. Tyvärr drog den implementationen också ut på tiden men vi fick generöst respit på att avveckla Dropbox.uu.se.

Senvåren 2017 började vi leverera beställningar från Digital bild och Grafisk service med Filr 3.x. Den 22/9 flyttar även Avhandlingsproduktion till Filr. UB:s användare har kunnat använda Box för eget bruk sedan hösten 2015. UB har ännu inte implementerat Filr för användarna mot egen filarea men det är en tidsfråga innan så sker - UB jobbar visserligen aktivt med att få bort information från filsystem och in i Wiki- och projektverktyg, men viss information kommer under överskådlig tid att behöva hanteras som filer.

Erfarenheter

Förutsättningar

 • SUNET Box kommer med egen lagring och registrering sker individuellt.
 • Dropbox for Business kommer med egen lagring och registrering sker på gruppnivå.
 • Filr 3.x kopplas mot valfri lagring (egen eller inhyrd) och registrering sker på grupp- eller högre nivå i organisationen (Filr går i princip att registrera på individnivå också).

I synnerhet Filr har fler funktioner (REST-API, SDK etc) än vad testats här - kontakta förvaltningsledare Anders Jansson för mer information!

Funktionstest hösten 2016

Jämförelse mellan de olika synkroniseringstjänsterna enligt punkterna ovan.

FunktionalitetSUNET BoxDropbox for BusinessFilr 3.x
Synka egna filer

Funkar OK.

Klienten verkar behöva gå igenom hela filträdet varje gång en fil eller en mapp ändras. Det tar onödigt lång tid, för 4.000+ objekt som jag har ca 30 sek (man hinner stänga och gå hem och så har den sista filen inte synkats).

Bandbreddsbegränsat för stora filer, verkar vara en "feature".

Funkar finfint.

Klienten synkar bara det som har ändrats och gör det snabbt.

Stora filer bandbreddsbegränsade.

Funkar finfint.

Klienten synkar bara det som har ändrats och gör det snabbt.

Inte bandbreddsbegränsat och kan gå mot lokal lagring.

Dela filer & mappar inom UB

Funkar OK.

Kan dela ut mappar till andra SUNET Box-användare alt. skicka fil-länkar.

Samma problem i övrigt som ovan.

Se ovan.

Kan dela ut mappar till andra Dropbox-användare alt. skicka fil-länkar.

Se ovan.

Kan dela ut mappar till andra Filr-användare alt. skicka fil-länkar.

Dela filer & mappar inom/utom UU

Funkar OK.

Externa användare måste ha SUNET Box för att se mappar, alt. kan man skicka fil-länkar.

Samma problem i övrigt som ovan.

Funkar finfint.

Externa användare måste ha Dropbox för att se mappar, alt. kan man skicka fil-länkar.

Funkar finfint.

Kan lägga till externa användare för mappdelning alt. skicka fil-länkar.

Leverera stora filer externt

Funkar dåligt.

Bandbreddsbegränsningen gör att ladda upp/synka stora filer via klient eller webb kan ta extremt lång tid innan man kan dela ut filerna alternativt slutar funka helt (opålitligt).

Max 5 GB stora filer.

Prestanda

 • Uppladdning, en stor fil:
  3,84 GB kan ta flera timmar alt. blir aldrig klar

 • Uppladdning, flera halvstora filer:
  89 objekt, 3,8 GB: dito

 • Nedladdning: ej testat

Vi har som sagt testat det där både för ett halvår sen och igen ganska nyligen: *uppladdning* till Sunet Box är både via Webben och synctjänsten opålitlig och *plågsamt* långsam för stora filer. Magnus Silfversparre har kommunicerat med SUNET om detta och det kändes tveksamt om det fanns något det gick att göra åt det.

Funkar OK.

Måste ladda upp/synka material till molnet innan det kan delas ut, det kan ta lite tid.

(oklart filstorleksbegränsning)

Prestanda

 • Uppladdning, en stor fil:
  3,84 GB på 70 min (Firefox)
 • Uppladdning, flera halvstora filer:
  89 objekt, 3,8 GB på 40 min (Chrome)
 • Nedladdning: ej testat

Funkar finfint.

Kan dela ut direkt från lokal lagring.

Minst 10 GB stora filer, men går att justera.

Prestanda

 • Uppladdning inom UU: 3,84 GB på 8,5 min
 • Nedladdning inom UU: 3,84 GB på 40 sek

Sammanfattning

Något mycket positivt är att tjänsteutbudet 2017 för synkronisering och leverans av filer inom UU är så bra att få användarfall finns för att synka/lagra data utanför UU.

 • SUNET Box lämpar sig för enskilda användare med behov av att synkronisera egna filer samt dela enstaka mappar med andra som också använder Box.
 • Dropbox for Business är en bra tjänst men eftersom lagring sker utanför UU och dessutom är det dyraste alternativet bör det inte vara något förstahandsval.
 • Filr 3.x är lämpligt för alla forskargrupper, institutioner och campusområden som vill synkronisera små eller stora datamängder, både för personliga filer och att dela data.