Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Eftersom det har efterfrågats av flera; några iakttagelser kring tjänster för synkronisering av data i verksamheten, för personlig eller UB:s räkning. Emil.Lundberg@ub.uu.se //Emil

Bakgrund

Undertecknad började efterfråga SUNET Box för UB på hösten 2014, eftersom vi inte hade någon egen synkroniseringstjänst för filer och Dropbox.uu.se enbart var en leveranstjänst. Flera andra lärosäten hade då redan tecknat upp sig på den tjänsten, men UU hade av olika skäl svårt att komma till skott. I väntan på det tittade vi parallellt på Filr som fanns vid ett par andra campus vid UU, samt Dropbox for Business (molnbaserad).

...