Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dessa sidor är tänkta att användas av dig som arbetar med digitalisering av det svenska trycket på DST-biblioteken (Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå). 

Sidorna innehåller information om riktlinjer, standarder och beslut som tagits inom projektet DST. Du hittar kontakt till kollegor som arbetar med digitalisering på de andra DST-biblioteken för att kunna utbyta erfarenheter och idéer. Här hittar du också information om samarbetet och information om vilka som ingår i projektorganisationen. 

Externa nyheter och officiell hemsida finns på kb.se/dst


Nyheter från projektet

"Sverige ligger efter i digitalisering av kulturarvet", debattartikel i GP och intervju i Kultur i P1

Handlingsplanen för DST-samarbetets arbete för 2022 är fastställd av styrgruppen

Ppt-presentationer från webbinariet "Att göra svenskt tryck digitalt tillgängligt" finns på sidan för extern kommunikation

Beslut från styrgruppen att Riksarkivets digitaliseringsställe (DIT) i Fränsta ska vara förstahandsalternativ för utlokalisering av bildfångst.

Program och inbjudan till webinar Att göra svenskt tryck digitalt tillgängligt.

Libris deldatabas för DST-material lanseras 1 november.

Beslut från styrgruppen att DST-biblioteken under 2020-21 startar med digitalisering av tidskrifter 1850-1900.

Planering för ett webbinar om digitalisering den 9 december

Beslut från styrgruppen om att förorda data.kb.se som gemensam dataplattform för digitaliserat material.

Inriktningsbeslut från styrgruppen om att starta digitaliseringsarbetet med tidskrifter ca 1850–1899.

Kontakt

Karin Byström, projektledare, Uppsala universitetsbibliotek
E-post: karin.bystrom@ub.uu.se
Telefon: 018 - 471 33 69


  • No labels